Locale is in early access
The first localization platform specifically built for Laravel. Your team and translators will be able to enjoy a next-level localization workflow built for productivity.

Una segona mirada: explorant les possibilitats artístiques de la intel·ligència artificial

9 March 2023

La intel·ligència artificial (IA) s'ha convertit en una forma d'expressió artística que ja no és només una eina per a la ciència o la indústria. Així ho demostra l'exposició "Una segona mirada", que es pot visitar al FineArt Igualada 2023 del 25 de febrer al 19 de març, un festival internacional de fotografia que recull exposicions de fotògrafs d'arreu.

L'exposició "Una segona mirada" d'Anna Planas està totalment creada amb IA, des de la fotògrafa fins als retrats. Des de Creagia a través d'aquest projecte volem mostrar les possibilitats artístiques i culturals que ofereix aquesta tecnologia, així com reflexionar sobre el paper dels algoritmes en la societat actual.

Anna Planas, la fotògrafa de "Una segona mirada", no existeix. És una creació generada per un algoritme a partir de milers d'imatges reals. Els retrats de la fotògrafa són també el resultat d'un procés creatiu basat en l'aprenentatge automàtic, que ha produït cares humanes úniques i irrepetibles. Això significa que cada fotografia de l'exposició és única i no es pot reproduir amb exactitud, cosa que la fa encara més especial.

"Una segona mirada" és una exposició que ens fa qüestionar els límits entre la realitat i la ficció. Les fotografies creades amb IA transmeten emocions i sentiments com ho faria qualsevol obra d'art, però ho fan des d'una perspectiva diferent, la d'una màquina que ha après a veure el món i a representar-lo en imatges. És com si ens mostrés el món a través d'uns ulls diferents, els ulls de la intel·ligència artificial.

La tècnica utilitzada per crear les fotografies d'"Una segona mirada" és l'aprenentatge profund o deep learning, que és una de les àrees de la intel·ligència artificial més utilitzades en la creació artística. Aquesta tècnica consisteix en la creació d'una xarxa neuronal artificial que és capaç d'aprendre a partir de dades, en aquest cas, de fotografies reals. La xarxa neuronal és capaç d'identificar patrons i característiques en les imatges i utilitzar-les per crear noves fotografies. Així, la intel·ligència artificial pot aprendre a representar el món i a crear noves obres d'art.

La creació artística amb IA no és una cosa nova, ja que ha estat present en la cultura popular des de fa dècades. Per exemple, la música generada per ordinador va ser popular a finals dels anys 80 i principis dels 90, i ha estat utilitzada en diferents gèneres, des del techno fins al jazz. En el camp de la literatura, també s'han creat obres amb IA, com ara "The Policeman's Beard is Half Constructed".