Creagia
Millora d'un producte existent.
Prioritzar, focalitzar i treure un major rendiment al teu producte.

Per a millorar un producte que ja està en ús (sigui a nivell intern o disponible públicament al mercat), cal trobar l'equilibri entre les vostres necessitats reals i les dels vostres clients amb els objectius que tingueu a futur. Volem ajudar-vos en aquest procés tot aportant una nova perspectiva i cercant noves maneres de millorar el vostre projecte. Cal identificar les necessitats, les mancances, així com les principals oportunitats per tal de fer créixer el producte, optimitzar-lo i dotar-lo de noves característiques per a una nova vida.

Parlem sobre la vostra realitat d'avui, sobre la vostra visió de futur, sobre el producte que teniu actualment i el context general del sector. A partir d'aquí podrem plantejar quines millores són importants, on cal posar l'èmfasi i com i què farem que pugui sumar en positiu.

Entre altres casos, hem contribuït a millorar i crear productes prèviament existents com aquests.

En una bona solució, tots els elements i participants queden incorporats en el sistema essent tots peces clau en el conjunt. És important a més que hi puguin participar des del canal més adient al seu lloc de treball per a generar el mínim de fricció possible.

Mira aquest exemple: